อัสสัมชัญลำปาง แชมป์โยธวาทิต ภาคเหนือ 2 ถ้วย

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน และการประกวดวง โยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวด ทั้งสิ้น 21 วง โดยผลการประกวดปรากฏว่า ในประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริม 1 แสนบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริมแปดหมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 2 วงโยธวาทิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริมหกหมื่นบาท รางวัลชมเชย วงโยธวาทิตโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริมสี่หมื่นบาท

รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริมห้าพันบาท รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริมห้าพันบาท รางวัลคฑากรดีเด่น ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริม ห้าพันบาท รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนส่งเสริมห้าพันบาท

ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศวงโยธวาทิต ACK ดรัมไลน์ By ร.ร.อนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมแปดหมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงโยธวาทิต Buddha Band จ.พิษณุโลก รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมหกหมื่นบาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงโยธวาทิต จันนารีดรัมไลน์ จ.อุตรดิตถ์ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษาพร้อมทุนส่งเสริมสี่หมื่นบาท รางวัลชมเชย ได้แก่ RPK.56 Drumline จ.น่าน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา และ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ นางอุทัยวรรณ นพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น