เตรียมมือ-เตรียมพร้อมรับร้อนปีนี้


เข้าร้อนอากาศแห้งแล้งทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นถี่ เพื่อเตรียมความพร้อม “พ.ต.ท. วรยุทธ พงษ์ตัน” รอง ผกก.(ป) สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอบรม เพิ่มความรู้ในกับสมาชิกอาสาตำรวจบ้าน ของ สภ.เมืองเชียงใหม่ จัดโดยชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อรองรับปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในเขตเมืองเชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้และร่วมปฏิบัติจริงขึ้นเมื่อวันก่อนที่ลานวัดนันทาราม


ร่วมแสดงความคิดเห็น