การไฟฟ้าฯ ชี้แจง สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อวานนี้

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ขอรายงานผลการชี้แจงข่าวประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 จำนวน 1 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 10.04 น. ได้เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และจ.พะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาระสำคัญ: เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 10.04 น. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เกิดเหตุขัดข้องที่ Generator เครื่องที่ 4-7 ส่งผลให้ไลน์สายส่ง 230 เควี ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 (EGAT) กับสถานีไฟฟ้าเชียงราย (EGAT) ไม่มีกระแสไฟฟ้า

ส่งผลให้สถานีไฟฟ้าของ กฟภ.ที่รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้ไฟในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ,จ.เชียงราย และจ.พะเยา (บางส่วน) ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ โหลดหายไปประมาณ 530 MW. เวลา 10.21 น. จ่ายกระแสไฟฟ้าให้สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 1 ได้ทั้งหมด

เวลา 10.26 น. จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 ได้ทั้งหมด

เวลา 10.42 น. จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ สถานีไฟฟ้าเชียงราย 1 และ 2 ได้ทั้งหมด

เวลา 10.44 น. จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ สถานีไฟฟ้าแม่จัน ได้ทั้งหมด

เวลา 10.45 น. จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ การท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่

เวลา 10.51 น. จ่ายกระแสไฟฟ้า ไลน์สายส่ง 115 เควีไลน์ที่1 สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 ได้ทั้งหมด

เวลา 10.55 น. จ่ายกระแสไฟฟ้า ไลน์สายส่ง 115 เควีไลน์ที่2 สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 ได้ทั้งหมด

เวลา 11.14 น. จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ สถานีไฟฟ้าพืชสวนโลก

เวลา 11.14 น. สามารถคืนสภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ,จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้ทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่มาข้อมูลและภาพ
แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต1เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น