น้ำใจคนเมืองแพร่ ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่พร้อมคณะผู้บริหาร /พร้อมปลัดเทศบาล /ผู้อำนวยการกอง เทศบาลเมืองแพร่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ไฟไหม้) ที่ชุมชนชัยมงคล. จำนวน 4 ราย.รวมจำนวน 153,500 บาท และยังเป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับบริจาค จากพี่น้องประชาชนอีกจำนวน 34,500 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัย( ไฟไหม้) ทั้ง 4 ราย ซึ่งผู้ประสบภัยฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมบริจาคเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น