ไชยสถานเตรียมงานปี๋ใหม่เมือง

นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ตลอดจนพี่น้องประชาชน ในการจัดเตรียมรูปแบบของการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ 2560 ที่เทศบาลฯได้ให้การสนับสนุนและจัดกันเป็นประจำในทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวว่าเทศบาลฯได้สนับสนุนงานประเพณีกันมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ครบถ้วนแต่จะยึดถือแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดเทศกาลวันสงกรานต์ คงความสำคัญด้านขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดและนำไปปฏิบัติ ปี๋ใหม่เมืองนับเป็นประเพณีที่หลายชั่วอายุคนได้มีมาอย่างต่อเนื่อง เทศบาลฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวตำบลไชยสถานจะได้รับความเบิกบานสำราญใจ เพราะเทศบาลฯได้จัดขึ้นทุกปีไม่เคยขาด ขอความร่วมมือทุกๆหมู่บ้านได้ร่วมกันเราเน้นความสามัคคีเป็นหลัก เพื่อให้รูปแบบงานออกมาให้ทุกคนได้มีความสุขสำหรับปี๋ใหม่เมืองในปี 2560 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น