จัดงานวันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดงานวันบัวบาน ซึ่งเป็นงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยในงานจะะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มอบเกียรติบัตรจบการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนได้ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี


ร่วมแสดงความคิดเห็น