ทีมกู้ชีพ ทต.มะเขือแจ้ รับรางวัลการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ดีเด่นระดับชาติ 2560

31 มีนาคม 2560 (เวลา 11.00 น.) นายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายก ทต.มะเขือแจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพ ทต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เข้ารับโล่รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับชาติจากเรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2560

ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน รวมใจเพื่อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560 ซึ่งในพิธีปิด (31 มี.ค.60) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น