คพ. รายงานสถานการณ์ หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

1. พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ภาคเหนือของประเทศไทย มีเมฆบางส่วน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีลมกรรโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสม ในบรรยากาศเจือจางลงได้บ้าง

4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่า และเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น