ผอ.สบอ.15 ชร. ตรวจเยี่ยมเสือไฟแม่สะลอง ย้ำให้เข้มเฝ้าระวังต่อเนื่อง ถึงสิ้นเมษา

วันที่ 1 เม.ย.60 เวลา 08.39 น. นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากผลการปฎิบัติงานที่ได้รับรายงานเป็นที่น่าพอใจ ในพื้นที่ไม่มีรายงานจุด hotspot แต่เจ้าหน้าที่ออกดับไฟ 20 ครั้ง และสามารถดับไฟได้ในเวลาอันรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ได้มีการสั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ จัดกำลังออกลาดตระเวณอย่างเข้มข้นช่วงเย็นและหัวค่ำ เพราะไฟมักจะเกิดข่วงนั้น ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานะการณ์ไฟป่าจะคลี่คลาย (ราววันที่ 30 เมษายน 2560) และจัดให้มีการบูรณาการกำลังร่วมกับท้องถิ่น โดยเฉพาะชุดของราษฎร ที่เป็นอาสาสมัครดับไฟของแต่ละหมู่บ้าน ในการปฏิบัติการแต่ละครั้งด้วย

“สำหรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงราย ปีนี้ความรุนแรงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สืบเนืองจาก นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ. เชียงราย ลงพื้นที่เอง ในการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง พื้นที่ไหนมีไฟป่า มีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอ เข้ามามาชี้แจงด้วยตนเอง” ผอ.สบอ.15 เชียงราย แจง

ร่วมแสดงความคิดเห็น