เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทต.หนองควาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ วัดต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ต. หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ท่องเที่ยวชมสินค้าชุมชน การแข่งขันถ่ายภาพ การแข่งขันประกวดวาดภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิ๋นของลำ กาดหมั้วคัวฮอม ท่ามกลางบรรยากาศพื้นเมืองแบบล้านนา โดยเฉพาะตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นประธาน เปิดงานดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น