คุณภาพอากาศภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลง

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันที่ 2 เมษายน 2560 พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตรคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมีเมฆบางส่วน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีลมกรรโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่งอาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศเจือจางลงได้บ้าง
กรมควบคุมมลพิษ ขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น