ต้อนรับคณะอาสาสมัครร้านจิตรลดา กรุงเทพฯ

ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดา คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช คณะอาสาสมัครร้านจิตรลดา กรุงเทพฯ มาเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะอาสาสมัครร้านจิตรลดา เชียงใหม่ โดยมี มลสุดา ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น