มอบ Gift Voucher สนับสนุน “ค่ายสร้างครู ปีที่ 9”

ธันวา เตจ๊ะใหม่ ผู้จัดการ Bully อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว มอบ Gift Voucher สนับสนุนเพื่อเป็นของรางวัลแก่น้องๆ ในกิจกรรมค่ายสร้างครู ปีที่ 9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี พิภพ ศรีธิ ประธานโครงการฯรับมอบ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น