อบรมสี่ล้อแดง ยกระดับการให้บริการ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ.33 ตำรวจ ภ.จว.เชียงใหม่ และนักวิชาการ มช. จัดอบรมพนักงานขับรถสี่ล้อแดงเพื่อพัฒนายกระดับการให้บริการโดยมีการติดตั้งคิวอาร์โค้ดที่รถแต่ละคันเพื่อให้ผู้โดยสารบันทึกความคิดเห็นในการใช้บริการหลังจากเปลี่ยนเป็นป้าย 30 วิ่งรอบเมืองไม่เกินวงแหวนรอบ 2 ค่าโดยสาร ไม่เกินคนละ 30 บาท โดยจะมีการจัดอบรมทุกวันศุกร์ จนกว่าจะครบ 2,365 คัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น