ชมรมผู้จัดการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพ จัดการประชุมสมาชิกชมรมผู้จัดการกฟภ.ครั้งที่ 1/2560

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมาชิกชมรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี นายสนธิ อนุญาหงษ์ ประธานชมรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เจ้าของพื้นที่ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางร่วมกันสนองนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอันที่จะทำให้งานขององค์กรสัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 187 คน สมาชิกชมรมที่เกษียณอายุ จำนวน 113 คน ที่ปรึกษาและคณะทำงานจำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 320 คน

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยาย ในหัวข้อ กฟภ. กับประเทศไทย 4.0 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น