รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุน โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,025,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีมอบอาคารขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายไพโรจน์ โพธิ์หย่า รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะพิทยาเป็นผู้รับมอบ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างหอพักนักเรียนชายและจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านแพะพิทยา เพราะเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของนักเรียนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ห่างไกล

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ใช้เรือนไม้หลังเก่าที่มีอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเปิดเป็นหอพักสำหรับนักเรียน แต่เมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกันนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าลัดวงจร จนหอพักเสียหายทั้งหลัง ส่งผลให้ต้องย้ายนักเรียนชายไปพักที่ห้องเรียนที่ยังว่างอยู่แทน ด้วยเหตุนี้ การสร้างหอพักนักเรียนชายหลังใหม่จึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนบ้านแพะพิทยา

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของนักเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น