พละโชว์ผลงาน นักศึกษาชั้นปี 4

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และได้นำเสนอผลงานของตนเอง โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมชมนิทรรศการและร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

การจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 12 บูธ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานการวิจัยหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงาน เช่น โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงกระบี่กระบอง และการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก นั่นคือ ชุดการแสดงลีลาศเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ชั้น B1 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น