เข้าเยี่ยมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

คณะครูโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น