แห่ลงทะเบียน รับสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย

ลำพูนประชาชนแห่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐวันแรกคึกคัก ด้านคลังจังหวัดลำพูนเปิดยอดปี 59 มีผู้ลงทะเบียน 70,908 คน ย้ำชัดผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถมาลงทะเบียนได้ในครั้งที่ 2 เพื่อให้เจ้าหน้าได้จัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่มาลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการการรับสิทธิ ให้มีการจัดสรรสวัสดิการภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เมื่อที่ผ่านมา นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน โดยมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

โดยนางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ( โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ) ในจังหวัดลำพูนเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560 ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานคลังจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีจุดลงทะเบียนจำนวน 27 แห่ง หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

นางอรัญญา กล่าวต่อว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มเมื่อปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีผู้ลงทะเบียน 70,908 คน ส่วนครั้งที่สอง ในปี 2560 ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่มาลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการการรับสิทธิ ให้มีการจัดสรรสวัสดิการภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th และ www.epayment.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-510157 ในวันและเวลาราชการ นางอรัญญา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น