เทศบาลทำ MOU มูลนิธิมิเลนเนี่ยม เปิดสอนเปตอง บุคลากรครูและ โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิมิเลนเนี่ยม ทำ MOU ร่วมกัน ในการจัดโครงการความร่วมมือ ในการฝึกสอนกีฬาเปตองให้กับนักกีฬา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลของ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเปิดสอนจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามเปตองโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพง ที่ทางมูลนิธิได้ให้งบประมาณในการจัดสร้างสนามเปตอง

ที่ห้องประชุมสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทำ MOU กับ มร.เมอร์ซิเออร์ สเตฟาน อีสเตรีย บูโล ประธานมูลนิธิมิเลนเนียม ที่ได้นำอาสาสมัคร มร.เมอร์ซืเอร์ คริสเตียน สตานิลาส ชาร์ค อีพ แวร์แกง ที่เป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติฝรั่งเศส ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้มีทักษะกีฬาที่ถูกต้องตามหลักวิชา พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพได้ในอนาคต

ในการทำ เอ็มโอยู จะร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเปตอง ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แพร่หลายในกลุ่มนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและการใช้อาคารสถานที่ สถานฝึกซ้อม สนามแข่งขันด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีการจัดอบรมคณะครูและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมาช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาเปตองของ เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะไปร่วมในการแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560

นอกจากนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ ในนามเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่มูลนิธิมิเลเนี่ยม ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะกีฬาเปตองให้กับพนักงานครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเทศบาลนครเชียงใหม่ และมูลนิธิมิเลเนี่ยม ที่จะทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง ขยายผลออกไปในวงกว้าง และให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้มากที่สุด จึงขอขอบคุณ เมอร์ซิเออร์ สเตฟาน อีสเตรีย บูโล ประธานมูลนิธิมิเลนเนี่ยม และเมอร์ซิเอรร์ คริสเตียน แวร์แกง ที่มาเป็นวิทยากรในอดีตมีดีกรีนักกีฬาเปตองทีมชาติฝรั่งเศส นับว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โชคดีที่ได้ต้นตำรับกีฬาเปตองมาสอนให้

ร่วมแสดงความคิดเห็น