เยาวชนแห่ร่วมคัดตัว นับร้อยคนคัด รอบแรก 35 คน

เยาวชนในเชียงใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี แห่ร่วมสมัครทดสอบฝีเท้า เป็นนักกีฬาฟุตบอลตัวแทน เชียงใหม่ ไปร่วมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 ก่อนเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ในปี 2561 ก่อนที่ฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะคัดเอาไว้รอบแรก 35 คน มีนักเตะจากเชียงใหม่ ไปเรียนที่พะเยา กลับมาเล่นให้บ้านเกิดสองคน

ฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2560 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มี อ.คนอง ตนเล็ก ผอ.โรงเรียนวชิราลัย เป็นผู้จัดการทีม มาเป็นประธานในการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ที่เกิดในปี 2543 อายุ 17 ปี เพื่อมาร่วมคัดตัวเป็นตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 เพื่อคัดไป กีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ ในปี 2561 มีนักกีฬาฟุตบอลมาร่วมในการคัดตัวร้อยกว่าคน จากสิบห้าโรงเรียนในเชียงใหม่ คณะกรรมการคัดเลือกได้คัดไว้รอบแรก 35 คน

ทางด้าน นายสมชาย นันทโกวัฒน์ ประธานฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เพื่อที่จะคัดนักกีฬาเยาวชนในภาค 5 ที่มี 15 จังหวัดเข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ที่จังหวัดน่าน จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม 2561

ในการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ อ.คนอง ตนเล็ก เป็นผู้จัดการทีม และทาง อ.คนอง ก็ได้แต่งตั้งให้ “โค้ชนิว” สุบรรณ วิบูลย์มา ที่เป็นเฮดโค้ชฟุตบอลของโรงเรียนวชิราลัย นำทีมคณะกรรมการที่เป็นโค้ชฟุตบอลของ วชิราลัยทุกรุ่น มาร่วมในการคัดตัว เพื่อคัดเอานักเตะที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล โค้ชนิว เผยว่าคุณสมบัติของนักกีฬาฟุตบอลที่จะมาร่วมคัดตัว เป็นเยาวชนที่มีความสามารถทางกีฬาฟุตบอล ที่เกิดในปี 2543-2544 อายุไม่เกิน 17 ปี สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือศึกษาในเชียงใหม่ เป็นเวลา 1 ปี และต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ เพื่อร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ภาค 5 ครั้งที่ 34 ในภาคเหนือมีทีมเข้าร่วม 15 จังหวัด แต่จะคัดเอาแค่ 2 ทีม เป็นตัวแทน ไปกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดน่านจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในเดือนมีนาคม 2561 ในการคัดตัว 35 คน ก่อนที่จะตัดตัวอีกครั้งให้เหลือ 25 คน เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนไปร่วม เยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ต่อไป

ในการคัดตัวครั้งแรก 35 คน มีผู้รักษาประตูคัดไว้ 4 คน สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดตัวในรอบแรก ประกอบด้วย นายครรชิต สายบัว จาก วชิราลัย (ประตู) กรวิช บุญสิทธิ์ วชิราลัย (ประตู) ประณิธาน เขียวคำสุข วชิราลัย (ประตู) นิธิภัทร เสาร์แก้ว มงฟอร์ตวิทยาลัย (ประตู) สำหรับประตูคาดว่าจะคัดไว้รอบสุดท้ายสามคน

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ มีดังนี้ พิชญยุตม์ สุริยศ วชิราลัย (เซนเตอร์) ปิยวัฒน์ เสนปาหมุ้น วชิราลัย (เซนเตอร์) ชุภฤกษ์ ลมดี วัฒโนทัยพายัพ (เซนเตอร์) ธนรัตน์ แสงบุญ วชิราลัย (เซนเตอร์) อายุ 15 ปี พลากร โยธะษร วชิราลัย (แบ๊กขวา) ชโยดม บุตรสีทัต วชิราลัย (แบกขวา) ดุลย์รัตน์ ก่อเจริญพัฒน์ วชิราลัย (แบ๊กขวา) พศวัต วงษ์รักษ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย (แบ๊กขวา) อายุ 15 ปี สิทธินันท์ พันธ์ศรี วชิราลัย (แบ๊กซ้าย) อภินันท์ พีระสุทธินันท์ วชิราลัย (แบ๊กซ้าย)

นายณัฐดนัย ดวงมูล วิราลัย (แบ๊กซ้าย) ณัฐดนัย แสงนา โปลิเทคนิคลานนา (กองกลาง) นราดล สมบูรณ์ วชิราลัย (กองกลาง) รัฐศาสตร์ แสงอินทร์ วชิราลัย (กองกลาง) เกียรติศักดิ์ นันทวิเชียรฤทธิ์ วชิราลัย (กองกลาง) วิษณุ ชูแต่ง โปลิเทคนิคลานนา (กองกลาง) ชัยพร ดวงอุดม วชิราลัย (กองกลาง) กรณ์ณัฐ ดนัยมโนคำ วชิราลัย (กองกลาง 15 ปี) ดชัย สิริว่องวัฒนกิจ วชิราลัย (กองกลาง) สุทธิ เชตู่กู่ ร.ร.พร้าววิทยาคม (ปีกขวา) ธนกร แสนคำ วชิราลัย (ปีกซ้าย) พลอธิป ใจมูล วชิราลัย (ปีกซ้าย) ฤทธิ์เดช นามสม วชิราลัย (ปีกซ้าย) วีรศักดิ์ สินเช้า วชิรา ลัย (ปีกซ้าย) ศุภวิทย์ ทานะตา ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์ (กองหน้า) สหวรรษ นามลาศ วชิราลัย (กองหน้า) ชุติวัตร แสงน้ำ วชิราลัย (กองหน้า 15 ปี) ณัฐพล ปอแสนใจ วชิราลัย (กองหน้า) เมธัส สุเมธานนท์ วชิราลัย (กองหน้า) อุเทน โลประสงค์ โปลิเทคนิคลานนา (กองหน้า)

ร่วมแสดงความคิดเห็น