บิ๊กซีขานรับนโยบาย ปรับตัวรับยุคดิจิทัล

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) สำหรับประชาชน เพื่อยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 สานต่อการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์พร้อมสนับสนุนพื้นที่ภายในสาขาบิ๊กซีต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Smart Kiosk โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐนี้ โดยถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการที่สำคัญที่บิ๊กซีห้างค้าปลีกเพียงแห่งเดียวที่จะมอบให้ลูกค้าหรือประชาชนได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ตรงตามความมุ่งมั่นของ บิ๊กซี ในฐานะห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า ที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับประชาชนและลูกค้าของเรา”

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการของ Government Smart Kiosk ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้นับเป็นผลมาจากความสำเร็จที่ดียิ่งในความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งนอกจากเป็นศูนย์กลางของประชาชนภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่างสาร และบริการต่างๆ ของรัฐในรูปแบบออนไลน์ ผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียวแล้ว ยังเป็นโอกาสให้บิ๊กซีได้เห็นถึงรอยยิ้มความพึงพอใจต่อความทันสมัยและความก้าวหน้าของรูปแบบวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบรับที่ยิ่งใหญ่ต่อการบริการของบิ๊กซี ในฐานะภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกับภาครัฐบาล โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสืบสานขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บิ๊กซีพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าก้าวสู่ความทันสมัยไปกับลูกค้าประชาชนของเรา ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มกำลัง เพื่อตอกย้ำตำแหน่งของบิ๊กซีในฐานะห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้าของคนทั่วประเทศในปัจจุบันบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่ ตั้งตู้บริการ ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นช่องทางการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยใช้บัตรประชาชนในการดูข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ ของตนเองที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ทั่วประเทศกว่า 60 สาขา

ร่วมแสดงความคิดเห็น