นำนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา

ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โครงการโฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ (ทวิภาคี) รุ่นที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2556 – 2559 จำนวน 15 คน เข้ารับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น