อบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย โดยมีวัดในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ร่วมไปถึงพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมหารือเรื่องการลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น