ประชุม คัดเลือกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่

อภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร และทีมงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมและคัดเลือกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรให้ได้มาตรฐานตามระบบ จีเอพี ข้าว แบบกลุ่ม ในพื้นที่ ตำบลแม่นาวาง จำนวน 5 กลุ่ม ตำบลแม่อาย 3 กลุ่ม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น