ร่วมปล่อยปลาการกุศล สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดาราวรรณ ทิพย์เนตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่และคณะ รวมทั้งผู้แทนนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมปล่อยปลาการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ อ่างเก็บนํ้าห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น