ยกระดับSMEsเมืองพ่อขุน ขึ้นเป็น SMART SMEs 4.0

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) จัดงานใหญ่เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy) ที่จังหวัดเชียงราย

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมกันเปิดงาน “เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy)” มีหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานคับคั่ง ทั้งนี้ภายในงาน ธพว. ได้เตรียมสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการสู่การเป็น SMART SMEs 4.0 ด้วย สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว หรือ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านแว่นตา ร้านขายยา ร้านทอง และธุรกิจท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ธพว. ยังได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออีกหลากหลายประเภท เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือ เงินทุนหมุนเวียน อาทิ สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ดอกเบี้ย 5% ปีแรก, มาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริ่งทั่วไทยในวันเดียว ดอกเบี้ย 3.99%, มาตรการเร่งเบิกจ่ายแฟคตอริ่งคู่ค้าเอกชน ดอกเบี้ย 4.99% , สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดอกเบี้ย 4% และกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs โดยภายในงานธนาคารได้เปิดบูธรับคำขอกู้และให้บริการปรึกษาแนะนำ พร้อมรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ บริการตรวจเครดิตบูโร ฟรี โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0 อาทิ โปรแกรมภาษีสำเร็จรูป การจดทะเบียนนิติบุคคล และ ให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงาน จะได้รับฟังการเสวนาหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล” โดย พาณิชย์จังหวัด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า), สรรพากรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล และ SME Development Bank เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เนื่องจากจะได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์ จากมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เข้าสู่ระบบเป็นมาตรฐานสู่เครือข่ายสังคมผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมธนาคารได้ที่ Facebook.com/SMEDevelopmentBank หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร. 1357

ร่วมแสดงความคิดเห็น