นานาสาระน่ารู้…หน้าร้อนนี้ ป้องกันลูกรัก ด้วยวัคซีนอีสุกอีใส

หากจะพูดถึงโรคอีสุกอีใส หลายๆ ท่านคงรู้จักและเข้าใจมันดี เพราะอาจจะเคยเป็นมาก่อน หรืออาจจะเคยเห็นบุคคลใกล้ชิดเป็นมาแล้ว ซึ่งโรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ส่วนใหญ่พบบ่อยในเด็ก ซี่งเป็นโรคที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่มักสร้างความรำคาญใจและผลเสียทางอ้อมให้แก่ผู้ป่วย เช่น การมีตุ่ม มีแผลเป็น ซึ่งจะต้องหยุดเรียน และเสียเวลาในการรักษาอยู่หลายวัน หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เอง ก็เป็นได้เช่นกัน ในผู้ที่มีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้นได้ หากไม่มีการป้องกันที่ดี

การป้องกันโรคอีสุกอีใสคือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย อยู่ห่างที่ๆ มีคนแออัด หากมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ ก็ควรทำความสะอาด ภาชนะหรือสิ่งของที่ผู้ป่วยจับต้องอย่างสมํ่าเสมอ ควรหมั่นล้างมืออย่างเป็นประจำ กินร้อน ช้อนกลาง หรืออีกวิธีหนึ่ง ก็คือการเริ่มต้นที่ตนเอง โดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน ล้างมือเป็นประจำ หลีกเลี่ยงผู้ป่วย หรือการออกกำลังกายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคร้ายต่างๆ รวมทั้งการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

แต่การป้องกันที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้เริ่มฉีดตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยให้วัคซีน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 1 ให้ตอนอายุ 12 – 18 เดือน และเข็มที่ 2 ให้ตอนอายุ 4-6 ปี (โดยห่างกันจากเข็มแรก 4-6 ปี) โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง แต่หากอายุ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยจากเข็มแรกและเข็มที่สอง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน แล้วไม่ต้องกระตุ้นอีก

แต่ก็มักมีคำถามมาว่า ทำไมต้องฉีดวัคซีนถึง 2 เข็มด้วยล่ะ ???

เราจะให้ดูถึงประสิทธิภาพของวัคซีนกันนะครับ

วัคซีน 1 เข็ม ป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ร้อยละ 70-90 และป้องกันโรคที่รุนแรงได้ร้อยละ 95

วัคซีนเข็มที่ 2 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเป็นร้อยละ 98 และป้องกันโรครุนแรงได้ทั้งหมด ซึ่งผลการติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนไป 10 ปี

พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลังได้รับวัคซีนลงถึง 3.3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มเดียว

แม้ว่าโรคอีสุกอีใส จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงมากนัก หากไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ แต่การป้องกันลูกหลานหรือคนที่คุณรัก ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะเป็นการดีกว่าไม่ใช่หรือ

“เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันอย่างมั่นใจ ด้วยวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 2 เข็มได้แล้วที่ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่”

ร่วมแสดงความคิดเห็น