สร้างพลังชุมชน ลดปัญหาขยะมูลฝอย

จำเนียร เตรียมเป็นตัวแทนชุมชนบ้านสหกรณ์นิคม 1 และผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกิจกรรม ในโครงการอบรมสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้จัดขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย โดยสานพลังความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ โรงเรียนพี่น้อง ลดปัญหาขยะมูลฝอยซึ่ง ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น