อบจ.เชียงใหม่จัดฝึกอบรมฯ อปพร.หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ 2

นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 (โซนเหนือ) ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทราบถึงบทบาทหน้าที่ตลอดจนภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีทักษะ และเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือกับเหตุสาธารณภัยในฐานะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น