มอบใบประการเกียรติคุณ สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น

นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประการเกียรติคุณ ประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายแรงงานด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่น นางสาวทัศนีย์ แซ่จู ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น