เกษตร 360 องศา…น้ำ….คูเมือง

ระยะนี้คงอบอวลกลิ่นอาย มหาสงกรานต์-หรือเทศกาลปี๋ใหม่เมืองกันแล้ว โดยเฉพาะที่นครเชียงใหม่คาดว่า น่าจะมีแขกตรึม!!!!

ทุกๆปี ช่วง “ปี๋ใหม่เมือง” ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ กันมาก

ผู้คนส่วนใหญ่มุ่งมาเยือน มาเล่นน้ำสงกรานต์ และการเล่นน้ำรอบๆ คูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นแหล่งเล่นน้ำยอดนิยมปีนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งเทศบาลนครฯ-สิ่งแวดล้อมภาค 1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมือง เก็บตัวอย่างน้ำ นำมาวิเคราะห์

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยเปรียบเทียบค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (ค่าบีโอดี) และ ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (ทีซีบี) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหา

บริเวณที่มีคุณภาพน้ำ น่าห่วงทุกครั้งไม่ว่าจะด้านทิศตะวัน ตกบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม และด้านทิศเหนือ บริเวณหน้าศูนย์คอมฯเชียงใหม่ เทศบาลฯก็ดำเนินการแก้ไขภาวะปนเปื้อนในน้ำ

ก่อนหน้านั้นมีการปล่อยน้ำออกจากคูเมือง จัดการสิ่งที่กังวลกันและได้รับการสนับสนุนน้ำจากชลประทานเชียงใหม่ ผันน้ำจากอ่างแม่หยวก …เข้ามาเติม

ที่ผ่านๆมาจะใช้บริการน้ำจากคลองชลประทาน แต่ปีนี้ อ่างแม่หยวกมีแผนจะขุดลอกพอดีก็เลยต้องผันน้ำออก และจากการวิเคราะห์ผลในภาพรวม คุณภาพน้ำคูเมืองจัดอยู่ในประเภท 3-4 (พอใช้)

หากจะนำมาอุปโภคและบริโภค ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ถ้าจะใช้ประโยชน์เพื่อสาดเล่นสงกรานต์…ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เข้าตา เข้าปาก…(ฮา)!!!!

บรรยายกาศ ปีนี้…ขอให้…เป็นอีกรอบปี ที่ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ปลอดภัยจากอุบัติกัน…นะครับ

ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น