รพ.ลำพูน ปภ.พร้อม ซ้อมแผน ภัยต่างๆ

ซ้อมรับสงกรานต์…………เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน จัดซ้อมแผนสมมุติสถานการณ์ แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูนจัดฝึกซ้อมการป้องกันภัย และรับมือ เหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปี 2560 และเพื่อเตรียมความพร้อมรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยประจำจังหวัดลำพูน บูรณาการ จัดซ้อมแผนสมมุติสถานการณ์ แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งการจัดซ้อมแผนดังกล่าวก่อนหน้านี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น การฝึกในวันนี้ มีการบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ THAI SIM ทางการแพทย์ และการให้ความรู้ความเข้าใจการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยการจำลองเหตุการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม การอพยพประชาชนและการระงับอัคคีภัย, มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว แนวทางการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหว การฝึกซ้อมการแก้ไขปัญหาการบังคับบัญชา และการสื่อสารในที่บังคับ

และในวันนี้ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในพื้นที่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน โรงพยาบาลลำพูน มีการฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถตอบโต้ ระงับเหตุการณ์ และผู้บริหารสามารถบัญชาการเหตุการณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึก จะมีการประเมินผลการปฏิบัติ หาข้อสรุป ข้อแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยใกล้กับโรงพยาบาลลำพูน ติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันภัย และรับมือเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ภาคสนาม ที่โรงพยาบาลลำพูน ซึ่งเป็นเหตุการณ์จำลองที่จัดขึ้นสำหรับการซ้อมฯ รวมถึงผู้ที่จะสัญจรบนถนนหน้าโรงพยาบาลลำพูน ควรหลีกเลี่ยงการสัญจรบนเส้นทางบริเวณสถานที่ฝึกซ้อมฯในวันดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น