ผู้ว่าฯฮึดสู้คดี.! วิสาหกิจยื่นฟ้อง ให้ทนาย แจกแจง ผู้ว่าฯใหม่ ไม่เข้าใจ

ผู้ว่าฯสู้ชาวบ้าน…………นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล, นายเศวต เวียนทอง ทนายความ รับเอกสารจากศาลปกครอง เชียงใหม่ ฟ้องผู้ว่าฯที่กำกับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แต่เลิกรับซื้ออาหารจากชาวบ้าน 500 ครอบครัวเดือดร้อน

พ่อเมืองเชียงใหม่สู้คดีกับชาวบ้าน กรณีที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 500 ครอบครัว ทนายความกลุ่มวิสาหกิจฯย้ำผู้ว่าฯไม่เข้าใจกรณีชาวบ้านเดือดร้อน มันเป็นกรณีข้อตกลงมีการทำพันธสัญญาตามแผนแม่บทก่อนการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ MOU กันไว้ก่อน จึงไม่ใช้ข้อกฏหมายที่จะสู้กับผู้ว่าในปัจจุบันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายเศวต เวียนทอง ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล พร้อมนายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ได้รับเอกสารจากศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่แล้ว กรณีที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารพิงคนคร ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อให้ความคุ้มครอง กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ถูกทางผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียกเลิกการซื้ออาหารเม็ด และเนื้อสด ในการใช้เลี้ยงสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยอ้างเหตุผลหลายประการ ทั้งที่ผ่านมามีการทำพันธสัญญาตามแผนแม่บทก่อนการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้ทำ MOU ร่วมกันกับไนท์ซาฟารีแล้ว ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ทำให้ชาวบ้านกว่า 500 ครอบครัวที่เป็นสมาชิกได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นประชาชนที่ทำการเกษตรและผลิตอาหารสัตว์ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภานเหนือ

จึงขอให้ทางศาลปกครองเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดยทางเจ้าหน้าที่แผนกงานคดีปกครอง ศาลปกครองได้รับเอกสารฟ้อง หมายเลขดำที่ 309/2559 วันนี้ทางนายเศวต เวียนทอง ทนายความ และนายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลได้รับหนังสือจากศาลปกครองมาแล้วในวันนี้ เอกสารระบุชัดว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะบอร์ดพิงคนครจะขอสู้คดีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเรื่องนี้ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกและเครื่องข่ายที่ผลิตอาหารสัตว์รวมทั้งชาวบ้านตลอดจนผู้นำชุมชนต่างแปลกใจว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำไมต้องมาต่อสู้กับประชาชน

การรวมตัวของชาวบ้านในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือรวมกลุ่มอื่นๆ เพื่อประกอบอาชีพหารายได้เองโดยไม่พึงพาเงินงบประมาณของแผ่นดิน หรือสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นการระดมทุนของชาวบ้านเอง ตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ.2548 ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วย ซึ่งจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดลำพูนที่เป็นเครื่องข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหญ้าสดและหญ้าแห้งแพงโกล่า ทางจังหวัดลำพูนได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณและเครื่องมือรวมทั้งรถไถทุกปี เพราะจังหวัดลำพูนเห็นว่าการที่ชาวบ้านรวมตัวกันหารายได้จึงส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองเชียงใหม่ได้ขอสู้คดีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลในขณะนี้

ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล พร้อมนายเศวต เวียนทอง ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนสมาชิกกำลังรอการพิจารณาของศาลอยู่ และพร้อมกันนั้นได้ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมานตรีในเรื่องเดียวกัน

นายเศวต เวียนทอง ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล กล่าวว่า วันนี้เมื่อได้รับเอกสารจากศาลปกครองแล้ว ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอำนาจให้ทางอัยการจังหวัดเชียงใหม่ต่อสู้คดีกรณีที่กลุ่มวิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบลยื่นฟ้องศาลปกครองไปก่อนหน้านั้น กรณีนี้ทางตนก็จะรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อศาลปกครองที่มีข้อมูลอีกหลายเรื่องที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ทราบรายละเอียด เช่น ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 4 ตำบล ที่มีความผูกพันกับสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างไรบ้าง เช่นกรณีที่ชาวบ้านทำพันธสัญญาตามแผนแม่บทก่อนการจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้ทำ MOU ร่วมกันกับไนท์ซาฟารี ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก ทางท่านผู้ว่าฯมาที่หลัง จะต้องชี้แจงคำให้การต่างๆต่อศาลเพื่อศาลจะได้นำข้อมูลต่างๆไปชี้แจกกับทางท่านผู้ว่าฯต่อไป ซึ่งหวังว่าท่านผู้ว่าฯจะได้รับความกระจ่างในรายละเอียด นายเศวต กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น