นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง เครือข่ายการจัดการขยะ ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น