ร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตน้อย เทศบาลเมืองแม่โจ้

ดร.ธรรมพร ตันตรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้- คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้และรวมถึง สท.เมืองแม่โจ้ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ในโอกาสนี้ ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้


ร่วมแสดงความคิดเห็น