ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560

มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 เรื่องพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ประจำปี 2560 มีคณะกรรมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น