บรรพชาสามเณรศาสนทายาท

พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรพชาสามเณรศาสนทายาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น