ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร

ปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดบ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น