มอบโล่สถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2559

พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบโล่สถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 อย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นายศักรินทร์ บรรจงสิริสิทธิ์ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ รับมอบในงานการประชุมมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น