ร่วมมือสถานประกอบการ

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊ป (1973)จำกัด / บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด / อุทยานหลวงราชพฤกษ์ / โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว / บริษัท โปรซอฟต์ จำกัด และบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเจตนารมณ์และพันธกิจขององค์กร ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น