ผู้โดยสารทะลัก สนามบินเปิดแผนรับมือสงกรานต์

สงกรานต์ 60 ยังตรึม ทอท.คาดผู้โดยสารคึกเหมือนเดิม 5.36 ล้านคน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

โดย ทอท.ได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560 มีสายการบินมาใช้บริการ 32,357 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 2,312 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.22 และมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 5.36 ล้านคน เฉลี่ยประมาณ 383,188 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.05

ทั้งนี้ เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเป็นเที่ยวบินจาก ทสภ.และ ทดม.ส่งผลให้ท่าอากาศยานในภูมิภาคที่การเดินทางเชื่อมโยงกันมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน โดยที่ ทสภ.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 972 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 และมีผู้โดยสารประมาณ 184,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.25

ส่วน ทดม.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 698 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 และมีผู้โดยสารประมาณ 104,700 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24

ด้านท่าอากาศยานในภูมิภาคนั้น ทภก.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 293 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 และมีผู้โดยสารประมาณ 46,200 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 สำหรับ ทชม.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 และมีผู้โดยสารประมาณ 27,900 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 ที่ ทหญ.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 90 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.66 และมีผู้โดยสารประมาณ 13,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 และ ทชร.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 51 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.69 และมีผู้โดยสารประมาณ 7,200 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.08

ร่วมแสดงความคิดเห็น