อบรมเชิงปฏิบัติการตลาดสินค้าเกษตรยุคดิจิตอลสู่อาเซียน

ครูกนิษฐา ยาวิลาศ ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดสินค้าเกษตรยุคดิจิตอลสู่อาเซียน ของชมรมบริหารธุรกิจเกษตร ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชำอำ จ.เพชรบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น