ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านปางแดงใน

บ้านปางแดงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเชียงดาว เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับบ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 และบ้านปางแดงใน หมู่ 11 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรบ้านปางแดง ประกอบด้วยชาติพันธุ์ 4 ชาติพันธุ์ คือ ลาหู่, ลีซู, ปะหล่อง และคนเมือง ชาวบ้านปางแดงอพยพมาจากหลายๆ อำเภอ จากนั้น จึงย้ายมาอยู่รวมกันในหมู่บ้าน อันเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน

นางอ่อง จองเอ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านปางแดง ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันสมาชิกในหมู่บ้านบางส่วนที่ว่างเว้นจากงานอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ก็จะมารวมกลุ่มกันทอผ้า จุดเด่นของผ้าจะย้อมสีธรรมชาติ ซึ่ง

การย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติแต่ละชุมชนจะใช้เทคนิคหรือวิธีการที่แตกต่างกันไปซึ่งได้มาจากสีธรรมชาติที่สวยงามด้วยวัตถุดิบที่มีในแต่ละชุมชน ตัวอย่างเช่นชาวบ้านชนเผ่าประหล่อง (ดาราอั้ง) บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาวอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่มีเทคนิคการย้อมผ้าที่แปลกใหม่และแตกต่างด้วยการผสมสีจากธรรมชาติกับสารเคมีเพื่อให้ได้สีที่ตลาดต้องการ

ในอดีตหมู่บ้านปางแดงในมีการย้อมสีผ้าธรรมชาติอยู่แล้วต่อพอมาถึงคนรุ่นหลังถูกลืมวิถีชีวิตการย้อมสีผ้าทอธรรมชาติของคนในอดีต เนื่องด้วยสีที่ย้อมมีไม่มากและสีไม่สดใสดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนิยมซื้อผ้าทอจากร้านที่มีสีสันสวยงาม แต่เนื่องจากว่าหมู่บ้านปางแดงในมีวัตถุดิบที่สามารถนำมาย้อมสีผ้าได้จึงได้เข้ามาฟื้นฟูการย้อมสีผ้าทอธรรมชาติขึ้นมาอีกครั้งโดยการทำการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติว่าแต่ละชนิดให้สีอะไรบ้าง ภายหลังจากทำการทดลองประมาณ 1 ปีได้สีธรรมชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ในหมู่บ้านประมาณ 35 สี ไม้ 20 ชนิด เช่น ไม้ดู่ ให้สีแดง เพกาให้สีเหลือง ใบเตยให้สีเขียว ฯลฯ

นางอ่อง จองเอ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านปางแดง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการย้อมสีเริ่มจากการนำวัตถุดิบธรรมชาติที่จะนำมาย้อมสีหั่นให้เป็นชิ้นประมาณ 3-5 ซม. หมักไว้ 1 คืน แล้วนำมาต้มนํ้าประมาณ 1 ชั่วโมง (การหมักเพื่อให้สีวัตถุดิบออกมาเต็มที่และสีเข้ม) กรองเอาแต่นํ้าที่ได้สีแล้วนำไปต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมง จากนั้นนำผ้าฝ้ายมาชุบนํ้าให้หมาด เพื่อสีจะได้ติดง่ายนำมาต้มกับนํ้าสีที่ต้มอีก 30 นาที ซึ่งทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เสริมนอกจากการทำอาชีพเกษตร ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านปางแดงใน

ร่วมแสดงความคิดเห็น