รณรงค์ป้องกันภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 “เดินทางปลอดภัย ใกล้ไกลไร้แอลกอฮอล์” เน้นยํ้า “คนเมาไม่ขับ คนกลับไม่ดื่ม”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่ายร่วมรณรงค์เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการเดินทางในระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ขอประชาชนยึดถือปฎิบัติ คือ “คนเมาไม่ขับ คนกลับไม่ดื่ม”

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประชาชนชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด กรมควบคุมโรค มีความเป็นห่วงการเดินทางของประชาชน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องของการที่ผู้ขับขี่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการสำรวจสถานการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 พบว่ามีการเสียชีวิตสูงถึง 501 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 20.43 ซึ่งปัจจัยที่น่ากังวลคือสาเหตุของการเสียชีวิต มาจากการมึนเมาขณะขับขี่รถจักรยานในระหว่างช่วงเทศกาลสูงถึงร้อยละ 64 จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงการเดินทางกลับภูมิลำเนาเท่านั้นที่ประชาชนควรจะตระหนักถึงอันตราย แต่พฤติกรรมการเฉลิมฉลองจนเกิดการมึนเมากลายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำมาสู่การสูญเสียได้เช่นกัน

ในส่วนของวิธีการป้องกันที่เป็นมาตรการหลักที่สำคัญที่กรมควบคุมโรคกำหนดในปีนี้จะเน้นในเรื่องของการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นในส่วนของรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินการตามข้อแนะนำในการเดินทางปลอดภัย ได้แก่ 1.ดื่มไม่ขับ 2.ขับไม่เร็ว 3.ขับไม่โทรไม่ไลน์ 4.สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย และ 5.ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน (ศปถ.) ได้กำหนดให้มีการคุมเข้มในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 โดยจะใช้ชื่อว่า “ขับรถมีนํ้าใจ สร้างวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดทีมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมายในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 6 -11 เมษายน 2560 จำนวน 3 ทีม และทีมตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560 จำนวน 9 ทีม โดยดำเนินการใน 11 จังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตสูงที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และชลบุรี (ผลสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อ:2559)

“ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และถือเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2555 เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนปรับค่านิยมในการเฉลิมฉลอง โดยยึดถือการปฏิบัติที่ว่า “คนเมาไม่ขับ คนกลับไม่ดื่ม” ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์เจษฎา กล่าวปิดท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น