บันทึกหน้าใหม่ O – NET ประถม


นายอากร ใจประจง ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสวนดอก รายงานว่าผลงานปีนี้มีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม 2 คน และพลาดเพียง 1 ข้อได้ 95 คะแนน อีก 4 คนทำลายสถิติเก่าปีที่แล้ว ได้ 100 คะแนน เพียง 1 คน และ ได้ 95 คะแนน 2 คน จากนักเรียน ป.6 เข้าสอบ 37 คนที่สำคัญเป็นที่น่าชื่นชม ที่คุณครู ชัชวาล ธิมา ได้สามารถ ดึงนักเรียนที่เคยหนีเรียน ติดเกมส์เวลาเรียนไม่พอ กลับมาสร้างผงงาน 100 คะแนนเต็ม เป็นการเสียสละทุ่มเท และ คือจิตวิญญาณ แห่งครูโดยแท้จริงเพราะตำแหน่ง ประธานฯ เป็นเพียงงานอาสาหน่วยสนับสนุน ผู้ทำงานที่แท้จริง คือ คุณครูทุกท่านโดยการบริหารทีมงานของ ผู้อำนวยการ ประเทือง ชมชื่นนายอากร กล่าวทิ้งท้ายว่า มีความรู้สึกเป็นเกียรติ และ ปิติยินดี ที่ได้มาดำรงตำแหน่งประธานฯโรงเรียนวัดสวนดอก โดยการเทียบเชิญจาก ผู้อำนวยการ ยงยุทธ ขัดผาบ ที่ปรับปรุงทางกายภาพ วางพื้นฐานส่งต่อมาถึง ผู้อำนวยการ ประเทือง ชมชื่น บริหารงาน จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่าเราได้สืบสานต่อเจตนาของพ่อ ฝากไว้บนผืนแผ่นดินไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น