นอภ.อมก๋อย ห่วงชาวบ้าน เน้นจุดตรวจบูรณาการ ดูแลกลุ่มเสี่ยงสงกรานต์

นายศิวะ ธมิกานนท์ นอภ.ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้โอวาทและคำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจบูรณาการป้องกันอุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยเฉพาะมาตรการต่อผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ในทุกข้อหา ความผิด การตรวจค้นบุคคลเป้าหมายยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่า มาตรการเสริมความรู้ในข้อระเบียบ กฎหมายด้านจราจรทางบกให้ แก่พี่น้องชาวดอยได้รับทราบ

โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นลำดับแรก และยึดนโยบาย 4 ห้าม 2 ต้อง คือ 1.ห้ามขับรถเร็ว 2. ห้ามดื่มแล้วขับ 3. ห้ามโทรแล้วขับ 4. ง่วงห้ามขับ 5.ต้องสวมหมวกนิรภัย 6.ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ณ จุดตรวจบูรณาการบริเวณ หน้า สภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น