เกษตร จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดโดย สำนักงานเกษตร อ.สันป่า ตอง ในการนี้มี หน.ส่วนราชการ อ.สันป่าตอง , หน่วยงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งปุย ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น