ติดตามงานการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมแปลงนางจันทร์ทิพย์ คำเขียว เกษตรกรกลุ่ม Start Zero โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นที่พอใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น