เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2560 ก่อนที่จะอัญเชิญออกแห่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำสักการบูชาตลอดเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี 2560 โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ พระพุทธสิหิงค์ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่าพระสิงห์นั้น เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาแต่โบราณกาล ไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวเชียงใหม่เท่านั้น รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศด้วย ซึ่งในพงศาวดารโยนก และสิหิงค์นิทาน กล่าวว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 หรือพุทธศักราช 1,700 นับจนถึงปัจจุบันได้ 860 ปี โดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์ และพระอรหันต์ 20 รูป ได้ร่วมกันสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 พระพุทธสิหิงค์ ได้เข้ามาอยู่ในสุวรรณภูมิ จนถึงศตวรรษที่ 20 นายเข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นโชคดีของชาวเชียงใหม่ที่มีพุทธรูปที่สำคัญและเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญของชาวเชียงใหม่
โดยในวันที่ 13 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30-18.00 น. จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบรรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อยมาจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นทุกปีก่อนงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์) เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำสักการบูชาตลอดเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับชาวเชียงใหม่ เชื่อกันว่าอำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็จะเบาบางให้คลายไปในทางที่ดี และในวันที่พรุ่งนี้ (12 เม.ย.2560) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 721 ปีการก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น